De ce să particip?
 

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor FABBV asigură:

 • evaluarea competentelor participantilor din perspectivele cercetarii fundamentale, aplicative sau interdisciplinare;
 • dobândirea de competente transversale prin abilitatea de comunicare si dialog, precum si prin dezvoltarea spiritului de competitie si fair-play;
 • familiarizarea cu elaborarea unei lucrari stiintifice de nivel academic, precum si cu prezentarea libera a rezultatelor cercetarii;
 • colaborarea cu cadre didactice si reprezentanti ai mediului de afaceri în vederea documentarii, culegerii si prelucrarii datelor;
 • extinderea activitatilor extracurriculare, munca în echipa;
 • un mediu dinamic în care are loc confruntarea între ideile expuse si dezvoltarea argumentelor în conditiile unui arbitraj stiintific asigurat de cadre didactice si reprezentanti ai mediului de afaceri;
 • prioritate la alegerea coordonatorului lucrarii de diploma pentru studentii îndrumati de acesta la sesiunea stiintifica;
 • implicarea în activitati extracurriculare reprezinta un atu pentru burse si tabere;
 • implicarea în viata stiintifica dovedita prin diploma de participare;
 • premierea celor mai bune lucrari stiintifice;
 • publicarea lucrarilor acceptate si prezentate la sesiunea stiintifica.